za najbolje iskustvo pri čitanju okrenite vaš mobilni uređaj u horizontalni položaj

Perfekt je jedno od tri glagolska vremena za prošlost u njemačkom jeziku i on se kao na našim jezicima gradi s dva glagola, s tim što je redoslijed relativno jasno definisan i malo manje fleksibilan nego u našim jezicima. Tokom ove lekcije ćemo se osvrnuti na nekoliko ključnih stvari kada se radi o perfektu, a to su:

 

 • pomoćni glagoli
 • particip perfekt (grupa 1)
 • redoslijed riječi
 • kombinovanje perfekta sa priloškim odredbama
 • postavljanje pitanja u perfektu
 • particip perfekt (grupe 2, 3 i 4)
 • definicija za tvorbu particip perfekt glagola iz grupe 1

Pomoćni glagoli

U njemačkom jeziku se koriste dva pomoćna glagola u perfektu, a to su haben i sein, pri čemu glagol haben ima daleko širi spektar korištenja od glagola sein. Iako je u pitanju perfekt, odnosno prošlo vrijeme pomoćni glagoli haben i sein će da budu u prezentu, odnosno:

 

ich

bin

wir

sind

du

bist

ihr

seid

er/sie/es

ist

sie/Sie

sind

ich

habe

wir

haben

du

hast

ihr

habt

er/sie/es

hat

sie/Sie

haben

Relativno je jasno definisano kada koristimo glagol haben, a kada koristimo glagol sein kao pomoćne glagole u perfektu:

 

Glagol sein kao pomoćni glagol u perfektu koristimo za:

 • glagole kretanja poput gehen, fahren, laufen, schwimmen, fliegen, reisen, kommen itd.
 • glagole promjene stanja aufwachen, einschlafen, sterben
 • neki nekategorisani glagoli poput sein, passieren, werden, bleiben, itd.

Glagol haben kao pomoćni glagol u perfektu koristimo u 90% slučajeva i za njega sada nećemo izdvajati puno primjera, ali ćemo se svakako i na njega osvrnuti malo kasnije kada dođemo do praktičnih primjera. Jako je bitno razumjeti da se ovaj glagol koristi skoro uvijek u perfektu.

Osim toga glagol haben kao pomoćni glagol u perfektu više ne znači „imati“, već preveden na naše jezike znači isto što i „sein“, odnosno „biti“. Ovo na početku može biti malo konfuzno, ali se vremenom usvoji.

ich habe geschlafen -> ja sam spavao
du hast mich gesehen -> ti si mene vidio/vidjela
er/sie hat das Essen gekauft -> on/ona je jelo kupio/kupila

Particip perfekt (grupa 1 – ge + t/en)

Pored pomoćnih glagola haben i sein nam treba i glavni glagol kako bismo napisali ili rekli rečenicu u perfektu. Glavni glagol je u suštini ono što je u prošlosti urađeno (jeo/jela, pio/pila, vozio/vozila, učio/učila, spavao/spavala itd.), a u perfektu će on biti u tzv. particip perfekt formi, poznatoj i pod imenom „Partizip II“.

 

Particip perfekt se gradi na nekoliko načina i zvanično postoje četiri grupe particip perfekta. Svi oni imaju istu funkciju i stoje u rečenici na istom mjestu, ali se grade svaki na svoj način. Svaki glagol ima svoju particip perfekt formu i ona se nikada ne mijenja. Zašto ovo naglašavam? Zato što se na našim jezicima kroz lica mijenjaju i glavni i pomoćni glagoli, a u njemačkom jeziku samo pomoćni. Dakle ako jednom naučite particip perfekt formu nekog glagola, znaćete je za sva lica i neke druge (naprednije) glagolske oblike.

 

Pređimo na tvorbu samog particip perfekta. Particip perfekt forma većine glagola je u grupi 1. To znači da će glagol dobiti prefiks ge- i završetak -t ili –en, a između njih obično stoji osnova glagola.

 

Moja preporuka je da svaki prosječni učenik njemačkog jezika kao stranog jezika i koji nema neke više lingvisitičke ambicije od svakodnevne komunikacije na poslu i svakodnevnom životu uči particip perfekt oblike glagola lagano i postepeno napamet kako se bude susretao s novim glagolima umjesto da učiti po definiciji da li glagol u perfektu završava na –t ili –en. Ako nekoga zanima definicija po kojoj se određuje da li glagol u particip perfektu završava na –t ili –en, moćiće da je pročita na dnu ove lekcije u skraćenoj formi.

 

Pojednostavljena varijanta glasi da svaki glagol ima svoju particip perfekt formu i da se ona nikada ne mijenja. Ako je naučimo jednom onakva kakva jeste, ona ostaje takva i nikada se neće promijeniti. Evo i nekoliko primjera particip perfekta prve grupe.

infinitiv

particip perfekt

infinitiv

particip perfekt

leben

haben + gelebt

kaufen

haben + gekauft

essen

haben + gegessen

schlafen

haben + geschlafen

fahren

sein + gefahren

spielen

haben + gespielt

machen

haben + gemacht

sehen

haben + gesehen

haben

haben + gehabt

sein

sein + gewesen

Kompletan spisak svih glagola u svim oblicima postoji na stranici verbformen.de .

Redoslijed riječi u perfektu

Što se perfekta tiče njegov redoslijed riječi je isti kao i u svim rečenicama s dva glagola. Po pravilu subjekat u nominativu stoji na prvom mjestu, pomoćni glagol haben ili sein na drugom, a particip perfekt obavezno uvijek mora da bude zadnja riječ u rečenici (u predikatu).

 

NEKOLIKO PRIMJERA*

Ich habe in Deutschland gelebt.

Ja sam u Njemačkoj živio/živjela.

Du hast heute das Mittagessen gekocht.

Ti si danas ručak skuvao/skuvala.

Mario hat sehr schlecht geschlafen.

Mario je veoma loše spavao.

Die Schüler sind vorhin nach Hause gegangen.

Učenici su maloprije kući otišli.

Dein Kollege ist um 9 Uhr zur Arbeit gekommen.

Tvoj kolega je u 9 sati na posao došao.

Wir sind gestern nach Frankfurt geflogen.

Mi smo juče za Frankfurt odletjeli.

*Redoslijed riječi na desnoj strani je prilagođen redoslijedu na njemačkom jeziku


Ako postoje priloške odredbe ili objekti kao u gore navedenim rečenicama onda oni stoje po pravilu između pomoćnog glagola haben ili sein i glavnog glagola koji je zadnja riječ u rečenici/predikatu.

Postavljanje pitanja u perfektu

Pitanja u perfektu se postavljaju klasično kao i u drugim vremenima. U većini slučajeva će to biti ili W-pitanjem ili s glagolom na prvom mjestu. Više o postavljanju pitanja možete saznati u ovoj lekciji.

W – pitanja

Wann bist du gekommen?

Kada si došao/došla?

Ich bin heute um 2 Uhr gekommen.

Ja sam danas u 2 sata došao/došla.

Wo hat deine Familie früher gelebt?

Gdje je tvoja porodica prije živjela?

Meine Familie hat früher in Bayern gelebt.

Moja porodica je prije u Bavarskoj živjela.

Wie ist deine Freundin nach Berlin gekommen?

Kako je tvoja djevojka u Berlin došla?

Sie ist mit dem Flugzeug nach Berlin gekommen.

Ona je s avionom u Berlin došla.

Hallo Jonas, was hast du heute alles gemacht?

Zdravo Jonase, šta si danas sve radio?

Ich habe heute trainiert und Deutsch gelernt.

Ja sam danas trenirao i učio njemački.

Na isti način se mogu sklapati rečenice sa svim W-riječima. U većini slučajeva redoslijed je slijedeći:

W-riječ | pomoćni glagol  haben/sein | subjekat | priloške odredbe i/ili objekat | particip perfekt


Na W-pitanja standardno ne možemo odgovarati sa da ili ne. To međutim možemo u slijedećoj vrsti pitanja.

Da/Ne – pitanja (pitanja s glagolom na prvom mjestu)

Hast du gestern das Fußballspiel gesehen?

Da li si juce gledao/gledala utakmicu?

Nein, ich habe das Spiel leider nicht gesehen.

Ne, nažalost nisam gledao/gledala utakmicu.

Hat dein Bruder die Prüfung bestanden?

Da li je tvoj brat položio ispit?

Ja, er hat die Prüfung bestanden.

Da, on je položio ispit.

Ist Paula rechtzeitig zur Arbeit gekommen?

Da li je Paula na vrijeme na posao došla?

Nein, sie ist 10 Minuten zu spät gekommen.

Ne, ona je 10 minuta prekasno došla.

Seid ihr schon im Bodensee geschwommen?

Jeste li već plivali u Bodenskom jezeru?

Ja, wir sind im Bodensee geschwommen.

Da, mi smo plivali u Bodenskom jezeru.

I ovdje je redoslijed riječi relativno jasno definisan – pomoćni glagol ili haben ili sein stoji na prvom mjestu promjenjen kroz lica u skladu sa subjektom koji stoji na drugom mjestu. Particip perfekt je i u ovom slučaju na zadnjem mjestu, a između subjekta i particip perfekta stoje priloške odredbe i objekti ako ih uopšte imamo u rečenici.

Particip perfekt (Grupe 2, 3, 4)

Već smo rekli da je većini glagola particip perfekt u grupi 1, odnosno imaće prefiks ge- i završetke –t ili –en. Postoje međutim glagoli čiji particip perfekt drugačije gradimo. Preletićemo svaku od ovih kategorija.

Grupa 2 - razdvojivi glagoli

U grupu 2 spadaju razdvojivi glagoli poput anrufen, einkaufen, aufräumen, einsteigen, aussteigen, fernsehen itd.  Particip perfekti ovih glagola se grade tako što se prefiks ge- stavi između prefiksa razdvojivog glagola i njegove particip perfekt forme. Najlakše ćemo to pokazati na nekoliko primjera s gore navedenim glagolima:

an|rufen

–>  angerufen

ein|kaufen

–>  eingekauft

auf|räumen

–>  aufgeräumt

ein|steigen

–>  eingestiegen

los|fahren

–>  losgefahren

U ovu grupu spadaju glagoli koji počinju na: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, heim-, her-, hin-, los-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu- i zurück. 

 

Grupa 3 - glagoli koji završavaju na -ieren

Svi glagoli koji završavaju na –ieren spadaju u kategoriju 3. Oni u particip perfektu nikada ne dobijaju prefiks ge- i uvijek završavaju na –iert. Evo i nekoliko primjera:

telefonieren

–>  telefoniert

informieren

–>  informiert

studieren

–>  studiert

passieren

–>  passiert

probieren

–>  probiert

Grupa 4 - nerazdvojivi glagoli

U ovu grupu spadaju tzv. nerazdvojivi glagoli. To su glagoli koji izgledaju kao bi mogli biti razdvoji, ali oni to nisu. To su glagoli koji počinju na: be-, emp-, ent-, er-, ge-, hinter-, miss-, ver- i zer-. Ovi glagoli kao i ovi prethodni nikada ne dobijaju ge- u particip perfektu, već počinju onako kao što počinju i u infinitivu, a završavaju na –t ili –en kao i glagoli iz prve grupe. Primjeri s ovom vrstom glagola bi bili npr.:

verkaufen –> verkauft

bestehen –> bestanden

verstehen –> verstanden

gehören –> gehört

erzählen –> erzählt

bezahlen –> bezahlt

Skraćena definicija po kojoj možemo utvrditi da li particip perfekt u prvoj grupi završava na –t ili –en.

1. Pravilni glagoli u particip perfektu dobijaju prefiks ge- i nastavak –t. Između ge- i –t stavljamo osnovu nekog glagola. Osnova nekog glagola je kada mu iz infinitiva odbijemo nastavak –en, kao npr.

machen – odbijemo mu –en -> ostane „mach“, na „mach“ dodamo ge– i –t pa dobijemo „gemacht

suchen -> such –> ge + such + t = gesucht
kochen –> koch -> ge + koch + t = gekocht
spielen -> spiel -> ge + spiel + t = gespielt

2.      Nepravilni glagoli kojima se mijenja osnova preteritu ili particip perfektu dobijaju prefiks ge- i nastavak –en.

bitten – gebeten – nepravilan u preteritu (bat), pa u particip perfektu završava na –en

fallen – gefallen – nepravilan u preteritu (fiel), pa u particip perfektu završava na –en

gehen – gegangen – nepravilan u preteritu (ging), pa u particip perfektu završava na –en

sehen – gesehen – nepravilan u preteritu (sah), pa u particip perfektu završava na –en

Nešto je ostalo nejasno?

Pišite mi i tokom slijedećeg prenosa na Youtubu ću uživo da odgovorim na Vaša pitanja!

  error: Sadržaj je zaštićen