za najbolje iskustvo pri čitanju okrenite vaš mobilni uređaj u horizontalni položaj

Brojevi na njemačkom jeziku se izuzev brojeva od 21 do 99 izgovaraju potpuno istom logikom kao na našim jezicima. To je velika prednost u odnosu na neke druge strane jezike, jer u suštini znamo pravi redoslijed i sve što moramo znati jeste kako se brojevi na njemačkom zovu. Prije nego što pređemo na objašnjavanje većih brojeva moramo prvo da vidimo kako se zovu osnovni brojevi na njemačkom:

BROJEVI OD 1 DO 20

Broj

Izgovor

1

eins

ajns

2

zwei

cvaj

3

drei

draj

4

vier

fija

5

fünf

„finf“

6

sechs

zeks

7

sieben

ziben

8

acht

aht

9

neun

nojn

10

zehn

cen

11

elf

elf

12

zwölf

cvelf

13

dreizehn

drajcen

14

vierzehn

fijacen

15

fünfzehn

finfcen

16

sechzehn

zehcen

17

siebzehn

zibcen

18

achtzehn

ahcen

19

neunzehn

nojncen

20

zwanzig

cvancih

Ovdje smo dakle napisali brojeve od 1 do 20 sa izgovorom. Neki glasovi se teško mogu „prevesti“ na naš jezik, pa je izgovor blago prilagođen. Za učenje većih brojeva poznavanje iznad navedenih brojeva je obavezno.

Brojevi od 21 do 99

Brojevi poput 27, 34, 86, 94 se na njemačkom izgovaraju „naopako“, odnosno prvo se izgovori „zadnji“ pa „prednji“ broj.

Npr. Broj 25 se na našem izgovara „dvadeset” i „pet“, dok bi se ovaj broj na njemačkom izgovorio „pet” i “dvadeset“ odnosno „fünfundzwanzig“. Po istom principu se izgovara sve i jedan broj od 21 do 99. Napišemo, odnosno izgovorimo prvo drugi broj, pa „und“ i onda dvadeset, trideset, itd.

 

Prije nego što pokažemo nekoliko primjera brojeva od 21 do 99, prvo ćemo pogledati kako se na njemačkom zovu brojevi 20, 30, 40, 50 itd.

BROJEVI 20 – 90

Broj

Izgovor

20

zwanzig*

cvancih

30

dreißig*

drajsih

40

vierzig

fijacih ili fircih

50

fünfzig

finfcih

60

sechzig*

zehcih

70

siebzig*

zibcih

80

achtzig

ahcih

90

neunzig

nojncih

Svi ovi brojevi osim 30 završavaju nazigita secih“), dok broj 30 završava na „-ßig“ (čita se „-sih“). Brojevi 20, 60 i 70 u odnosu na ostale brojeve nemaju u osnovi brojeve 2, 6 i 7, već nepravilne formezwan“, „sechisiebplus nastavakzig. Pogrešno bi dakle bilo reći „zweizig“, „sechszig“ ili „siebenzig“.

NEKOLIKO PRIMJERA BROJEVA OD 21 DO 99:

28

achtundzwanzig

33

dreiunddreißig

42

zweiundvierzig

59

neunundfünfzig

64

vierundsechzig

71

einundsiebzig

85

fünfundachtzig

96

sechsundneunzig

Kod brojeva 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 i 91 se kod jedinice ne izgovarasna kraju broja 1, već se kaže samoeinkao npr. einundzwanzig“, „einundreißig“, „einundvierzig“ itd. Nepravilno bi bilo reći „einsundzwanzig“, „einsunddreißig“, „einsundvierzig“ itd.

 

Brojevi od 100 do 9000

NEKOLIKO PRIMJERA BROJEVA OD 21 DO 99:

100

(ein)hundert

200

zweihundert

300

dreihundert

400

vierhundert

500

fünfhundert

600

sechshundert

700

siebenhundert

800

achthundert

900

neunhundert

1000

(ein)tausend

2000

zweitausend

3000

dreitausend

4000

viertausend

5000

fünftausend

6000

sechstausend

7000

siebentausend

8000

achttausend

9000

neuntausend

Brojevi 100, 200, 300, 765, 928, 292 se čitaju skoro istim redoslijedom kao kod nas. Jedina razlika je ta što ako imamo neki broj od 21 do 99 kao gore objašnjeno u kombinaciji sa bilo kojim brojem. I tada bi se taj broj čitao „naopako“.

Desetine i stotine hiljada

NEKOLIKO PRIMJERA BROJEVA OD NEKOLIKO DESETINA I STOTINA HILJADA

10.000

zehn|tausend

11.000

elf|tausend

12.000

zwölf|tausend

13.000

dreizehn|tausend

14.000

vierzehn|tausend

20.000

zwanzig|tausend

30.000

dreißig|tausend

40.000

vierzig|tausend

50.000

fünfzig|tausend

60.000

sechzig|tausend

100.000

(ein)hundert|tausend

200.000

zwei|hundert|tausend

300.000

drei|hundert|tausend

400.000

vier|hundert|tausend

500.000

fünf|hundert|tausend

A sada i nekoliko primjera sa manje jednostavnim brojevima. Koristićemo “uspravne linije” za razdvajanje pojedinačnih brojeva radi lakšeg čitanja i prepoznavanja istih.

 

38.923

achtunddreißig|tausend|neun|hundert|dreiundzwanzig

102.938

(ein)hundert|zwei|tausend|neun|hundert|achtunddreißig

90.523

neunzig|tausend|fünf|hundert|dreiundzwanzig

288.912

zwei|hundert|achtundachtzig|tausend|neun|hundert|zwölf

45.020

fünfundvierzig|tausend|zwanzig

636.493

sechs|hundert|sechsunddreißig|tausend|vier|hundert|dreiundneunzig

319.048

drei|hundert|neunzehn|tausend|achtundvierzig

960.234

neun|hundert|sechzig|tausend|zwei|hundert|vierunddreißig

705.834

sieben|hundert|fünf|tausend|acht|hundert|vierunddreißig

 

38.923

achtunddreißig|tausend|neun|hundert|dreiundzwanzig

102.938

(ein)hundert|zwei|tausend|neun|hundert|achtunddreißig

90.523

neunzig|tausend|fünf|hundert|dreiundzwanzig

288.912

zwei|hundert|achtundachtzig|tausend|neun|hundert|zwölf

45.020

fünfundvierzig|tausend|zwanzig

636.493

sechs|hundert|sechsunddreißig|tausend|vier|hundert|dreiundneunzig

319.048

drei|hundert|neunzehn|tausend|achtundvierzig

960.234

neun|hundert|sechzig|tausend|zwei|hundert|vierunddreißig

705.834

sieben|hundert|fünf|tausend|acht|hundert|vierunddreißig

Kao što se može vidjeti na gore navedenim primjerima, brojevi se čitaju istim redoslijedom kao kod nas osim onih od 21 do 99. To ćemo još detaljnije pokazati na slijedeća tri primjera:

636.493

sechs|hundert|sechsunddreißig|tausend|vier|hundert|dreiundneunzig

šest|stotina|trideset šest|hiljada|četiri|stotine|devedeset tri

636.493

sechs|hundert|sechsunddreißig|tausend|vier|hundert|dreiundneunzig

šest|stotina|trideset šest|hiljada|četiri|stotine|devedeset tri

288.912

zwei|hundert|achtundachtzig|tausend|neun|hundert|zwölf

dvije|stotine|osamdeset osam|hiljada|devet|stotina|dvanaest

288.912

zwei|hundert|achtundachtzig|tausend|neun|hundert|zwölf

dvije|stotine|osamdeset osam|hiljada|devet|stotina|dvanaest

705.834

sieben|hundert|fünf|tausend|acht|hundert|vierunddreißig

sedam|stotina|pet|hiljada|osam|stotina|trideset četiri

705.834

sieben|hundert|fünf|tausend|acht|hundert|vierunddreißig

sedam|stotina|pet|hiljada|osam|stotina|trideset četiri

Milioni

Ukratko ćemo se osvrnuti i na milione, koji se vrlo jednostavno mogu kombinovati sa svim gore navedenim brojevima. Kada su u pitanju milioni ili ćemo imati jedan milion, koji se kaže „eine Million“ ili ćemo imati više miliona i u tom slučaju bismo rekli broj pa „Millionen“ kao npr. 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen itd. Uzećemo zadnje primjere koje smo pisali slovima i dodati im milione kako bismo pokazali i taj „redoslijed čitanja“.

1.636.493

eine|Million|sechs|hundert|sechsunddreißig|tausend|vier|hundert|dreiundneunzig

jedan|milion|šest|stotina|trideset šest|hiljada|četiri|stotine|devedeset tri

1.636.493

eine|Million|sechs|hundert|sechsunddreißig|tausend|vier|hundert|dreiundneunzig

jedan|milion|šest|stotina|trideset šest|hiljada|četiri|stotine|devedeset tri

7.288.912

sieben|Millionen|zwei|hundert|achtundachtzig|tausend|neun|hundert|zwölf

sedam|miliona|dvije|stotine|osamdeset osam|hiljada|devet|stotina|dvanaest

7.288.912

sieben|Millionen|zwei|hundert|achtundachtzig|tausend|neun|hundert|zwölf

sedam|miliona|dvije|stotine|osamdeset osam|hiljada|devet|stotina|dvanaest

22.705.830

zweiundzwanzig|Millionen|sieben|hundert|fünf|tausend|acht|hundert|dreißig

dvadeset dva|miliona|sedam|stotina|pet|hiljada|osam|stotina|trideset

22.705.830

zweiundzwanzig|Millionen|sieben|hundert|fünf|tausend|acht|hundert|dreißig

dvadeset dva|miliona|sedam|stotina|pet|hiljada|osam|stotina|trideset

Redni brojevi

Redni brojevi zauzimaju važnu ulogu u opštem poznavanju brojeva, prije svega pri čitanju datuma. U ovoj lekciji ćemo pričati o tome kako se:

 

  • tvore redni brojevi
  • koriste u svakodnevnim situacijama
  • koriste u čitanju datuma

Redni brojevi se grade tako što se osnovi nekog broja dodaju nastavci –te, odnosno –ste. Brojevima od 1 do 19 se dodaje nastavak –te, a brojevima od 20 pa nadalje se dodaje nastavak –ste. Neki brojevi imaju nepravilnu osnovu kada postanu redni broj, a te brojeve ćemo istaći crvenom bojom.

 

 

 

1.

erste

prvi

2.

zweite

drugi

3.

dritte

treći

4.

vierte

četvrti

5.

fünfte

peti

6.

sechste

šesti

7.

siebte

sedmi

8.

achte

osmi

9.

neunte

deveti

10.

zehnte

dvadeseti

11.

elfte

jedanaesti

12.

zwölfte

dvanaesti

13.

dreizehnte

trinaesti

14.

vierzehnte

četrnaesti

15.

fünfzehnte

petnaesti

16.

sechzehnte

šesnaesti

17.

siebzehnte

sedamnaesti

18.

achtzehnte

osamnaesti

19.

neunzehnte

devetnaesti

20.

zwanzigste

dvadeseti

Prvi je dakle „erste“ a ne „einste“, treći nije „dreite“ već „dritte“, a sedmi nije „siebente“ već „siebte“. Kod osmog je jedina „nepravilnost“ ta što se ne piše još jedno slovo „t“, odnosno nije „achtte“, već „achte“ . Ostali su svi „pravilni“ i u suštini je s većinom brojeva jednostavan proces dobijanja rednog broja s nastavcima –te i –ste.

Redni brojevi u svakodnevnim situacijama

Redni brojevi u njemačkom jeziku koriste prije svega u datumima, kao i kod nas, ali i u drugim sferama komunikacije poput titula, nabrajanja ili redoslijeda.

Datumi

Kada su u pitanju datumi redne brojeve ćemo najviše koristiti da npr. kažemo koji je danas datum ili kojeg datuma se nešto dešava.

Ako nas neko pita „Welches Datum ist heute?“ odnosno „Koji datum je danas?“, možemo kao i na našem odgovoriti na više načina kao npr.:

 

Heute ist der zehnte.

Danas je deseti

Heute ist der zehnte Juni.

Danas je deseti juni.

Heute ist der zehnte sechste.

Danas je deseti šesti.

Heute ist der zweiundzwanzigste.

Danas je dvadeset drugi

Heute ist der zweiundzwanzigste Dezember.

Danas je dvadeset drugi decembar.

Heute ist der zweiundzwanzigste zwölfte.

Danas je dvadeset drugi dvanaesti.

Međutim, ako nas neko pita kojeg datuma nam je rođendan, kojeg datuma počinje festival, kojeg datuma se nešto zbiva, onda će naš odgovor uglavnom biti nešto poput petog, desetog, petnaestog, dvadeset drugog itd. Dakle ne možemo reći „rođendan mi je prvi drugi“, već „prvog drugog“. Na njemačkom jeziku ovdje takođe dolazi do jedne male promjene u odnosu na gore navedene datume. Ako nas neko pita bilo šta, što na našim jezicima završava na –og ili -eg, tada bi to na njemačkom završavalo na –ten i –sten. Da se dakle podsjetimo – prethodno smo rekli da su nastavci –te ili –ste i to i dalje stoji za brojeve koji bi na našim jezicima bili npr. prvi, drugi, dvadeseti, šesnaesti, trideseti itd., ali čim na našem neki datum kažemo ovako: trećeg, sedmog, desetog, dvadesetog itd. tada ćemo na njemačkom koristiti nastavke –ten ili –sten umjesto –te ili –ste.

 

Osim toga moramo koristiti odgovarajuće prijedloge za te datume, koji su inače u dativu, ali ne bih ovdje uopšte da zalazim u padeže. Bitna je suština, a ona je da znate pravilno reći datume. Prijedlozi bi dakle bili slijedeći:

 

  • „am“ – ako želimo precizirati tačan datum nekog događaja, rođendana, koncerta, čega god
  • ili „vom – bis zum“ – ovo je njemačka verzija za „od – do“ za datume ako želimo reći od kojeg do kojeg datuma nešto traje

Primjeri

Wann ist dein Geburtstag?

Kada ti je rođendan?

Mein Geburtstag ist am dritten elften.

Moj rođendan je trećeg jedanaestog.

Wann beginnen eure Ferien?

Kada počinje vaš raspust?

Unsere Ferien beginnen am siebten Juni.

Naš raspust počinje sedmog juna.

Wann ist das Konzert von Rammstein?

Kada je koncert Rammsteina?

Das Konzert ist am zweiundzwanzigsten achten.

Koncert je dvadeset drugog osmog.

Wie lange dauert dieses Festival?

Koliko dugo traje ovaj festival?

Es dauert vom fünften bis zum zwölften August.

On traje od petog do dvanaestog avgusta.

Bis wann bist du in München?

Do kada si u Minhenu?

Ich bin bis zum dreißigsten neunten in München.

Ja sam do tridesetog devetog u Minhenu.

Wie lange dauert eure Winterpause?

Koliko dugo traje vaša zimska pauza?

Sie dauert vom zwanzigsten zwölften bis zum fünfzehnten ersten.

Ona traje od dvadesetog dvanaestog do petnaestog prvog.

Nešto je ostalo nejasno?

Pišite mi i tokom slijedećeg prenosa na Youtubu ću uživo da odgovorim na Vaša pitanja!

    error: Sadržaj je zaštićen