za najbolje iskustvo pri čitanju okrenite vaš mobilni uređaj u horizontalni položaj

Pridjevi su riječi koje opisuje nekoga ili nešto i one imaju tri stepena. Prvi stepen se naziva pozitiv, drugi komparativ a treći superlativ. Komparaciju pridjeva koristimo npr. ako želimo reći da je nešto bolje/skuplje/veće/brže/manje od nečega drugog ili ako je nešto od svih stvari najbolje/najskuplje/najveće/najbrže/najmanje itd.

 

U ovoj lekciji ćemo se osvrnuti na nekoliko tačaka u vezi s komparacijom pridjeva, a to su:

 

 • tvorba drugog i trećeg stepena pridjeva s:
  o   pravilnim pridjevima
  o   „kratkim pravilnim“ pridjevima koji imaju samoglasnike „a“, „o“ ili „u“ u osnovi
  o   nepravilnim pridjevima
 • Rečenice u kojima želimo reći da je nešto jednako nečemu drugom
 • Rečenice u kojima želimo reći da je nešto npr. bolje ili gore od nečega
 • Rečenice u kojima želimo reći da je nešto npr. najbolje ili najgore

Tvorba komparativa i superlativa

Pravilni pridjevi

Prvo ćemo se osvrnuti na pravilne pridjeve. Većina pridjeva u njemačkom jeziku je pravilna u komparativu, a to znači da ih je moguće tvoriti po jednoj sasvim jednostavnoj „formuli“. Da bismo dobili drugi stepen, pridjevu u prvom stepenu se dodaje nastavak –er, a u trećem stepenu ispred stoji am, a na kraju nastavak –sten. To ćemo odmah pokazati i na nekoliko primjera:

 

POZITIV (+)

KOMPARATIV (++)

SUPERLATIV (+++)

schön

schöner

am schönsten

lijepo                                               

ljepše

najljepše

schwer

schwerer

am schwersten

teško

teže

najteže

billig

billigerer

am billigsten

jeftino

jeftinije

najjeftinije

leicht

leichter

am leichtesten*

lako

lakše

najlakše

schnell

schneller

am schnellsten

brzo

brže

najbrže

präzise

präziser

am präzisesten

precizno

preciznije

najpreciznije

lecker

leckerer

am leckersten

ukusno

ukusnije

najukusnije

wenig

weniger

am wenigsten

malo

manje

najmanje

* Pridjevi koji završavaju na -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x ili –z dobiju dodatno još i slovo “e” u superlative prije nastavka –sten radi lakšeg izgovora

Ova kategorija pridjeva je dakle najučestalija i ona ima najveći prioritet pri učenju. Pomoću gore navedenih nastavaka se može tvoriti skoro sve i jedan drugi odnosno treći stepen pridjeva.

„Kratki“ pridjevi koji se sastoje samo od jednog sloga i koji imaju samoglasnike „a“, „u“ ili „o“ u osnovi

Potkategorija pravilnih pridjeva su kratki pridjevi s jednim slogom koji imaju a, o ili u u osnovi. To su npr. pridjevi poput klug, alt, groß, kalt, kurz itd. Oni su svi jako kratki i svi imaju neki od navedenih samoglasnika u osnovi. Drugi i treći stepen ovih pridjeva dobijemo tako što im dodamo nastavke iz prve kategorije -er ili am + -sten, s tim što njihovi samoglasnici dobiju i preglas, odnosno Umlaut. A evo i nekoliko primjera:

 

POZITIV (+)

KOMPARATIV (++)

SUPERLATIV (+++)

klug

klüger

am klügsten

pametno                                       

pametnije

najpametnije

alt

älter

am ältesten*

staro

starije

najstarije

groß

größer

am größten**

veliko                                              

veće

najveće

kalt

kälter

am kältesten*

hladno                                            

hladnije

najhladnije

kurz

kürzer

am kürzesten*

kratko                                             

kraće

najkraće

stark

stärker

am stärksten

jako                                                  

jače

najjače

warm

wärmer

am wärmsten

toplo                                                

toplije

najtoplije

* Pridjevi koji završavaju na -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x ili –z dobiju dodatno još i slovo “e” u superlative prije nastavka –sten radi lakšeg izgovora

** Pridjev “groß“ već završava sa slovom „s“ (oštro s) pa u superlativu ne dobija „s“ iz nastavka „-sten“

Nepravilni pridjevi

Ostala nam je još jedna mala grupa tzv. nepravilnih pridjeva. Oni imaju svoje posebne forme koje se uče napamet i tih pridjeva nema puno, ali ćemo navesti nekoliko u narednim primjerima:

 

POZITIV (+)

KOMPARATIV (++)

SUPERLATIV (+++)

gut

besser

am besten

dobro

bolje

najbolje

gern

lieber

am liebsten

rado

radije

najradije

viel

mehr

am meisten

mnogo

više

najviše

hoch

höher

am höchsten

visoko

više

najviše

teuer

teurer

am teuersten

skupo

skuplje

najskuplje

nah

näher

am nächsten

blizu

bliže

najbliže

Što se tiče ove grupe pridjeva izdvojio bih „gut“, „gern“ i „viel“.  Njih je jako bitno znati u svakodnevnom govoru. Ni ovi ostali nisu nebitni, ali su gut, gern i viel najbitniji. 

Rečenice u kojima želimo reći da je nešto jednako nečemu

Ako želimo reći da je npr. neki Iphone jednako brz kao neki Samsung Galaxy ili da je neki jezik jednako težak kao neki drugi, onda koristimo „genauso [pridjev u prvom stepenu] wie”, odnosno “jednako [pridjev u prvom stepenu] kao”, pa dobijemo:

 

genauso gut wie

genauso teuer wie

genauso lecker wie

genauso schlecht wie

genauso billig wie

jednako dobro kao

jednako skupo kao

jednako ukusno kao

jednako loše kao

jednako jeftino kao

U slijedećim pitanjima ćemo koristiti drugi stepen, kako bismo sagovornika pitali da li je nešto brže, ukusnije, draže ili skuplje, dok ćemo u odgovoru koristiti upravo objašnjenu frazu s prvim stepenom  pridjeva „genauso [pridjev] wie”.

Primjeri

Was ist schneller: ein Iphone oder ein Samsung Galaxy?

Šta je brže: Iphone ili Samsung Galaxy?

Das Iphone ist genauso schnell wie das Samsung Galaxy.

Iphone je jednako brz kao Samsung Galaxy.

Was findest du leckerer: Spaghetti oder Pizza?

Šta ti je ukusnije: pizza ili špagete?

Ich finde Pizza genauso lecker wie Spaghetti.

Meni je pizza jednako ukusna kao špagete.

Wo lebt Marko lieber: in Berlin oder Hamburg?

Gdje Marko živi radije: u Berlinu ili Hamburgu?

Marko lebt in Berlin genauso gern wie in Hamburg.

Marko živi u Berlinu jednako rado kao i u Hamburgu.

Wo ist die Miete teurer: in London oder Zürich?

Gdje je stanarina skuplja: u Londonu ili Cirihu?

Die Miete ist in London genauso teuer wie in Zürich

Stanarina u Londonu je jednako skupa kao i u Cirihu.

Rečenice u kojima želimo reći da je nešto bolje ili gore od nečega

U ovom slučaju kao i prethodnom imamo jednu frazu koju koristimo ako želimo reći da je nešto bolje/skuplje/ukusnije/gore/jeftinije itd. od nečega drugog, a to je fraza „[pridjev u drugom stepenu] als”, odnosno „[pridjev u drugom stepenu] od”, pa dobijemo:

 

besser als

teurer als

leckerer als

schlechter als

billger als

bolje od

skuplje od

ukusnije od

lošije od

jeftinije od

Primjeri

Trinkst du lieber Cola oder Fanta?

Piješ li radije kolu ili fantu?

Ich trinke Cola lieber als Fanta.

Pijem kolu radije od fante.

Was ist günstiger: BMW oder Opel?

Šta je povoljnije: BMW ili Opel?

Opel ist viel günstiger als BMW.

Opel je mnogo povoljniji od BMW-a.

Wer ist zurzeit besser: Real Madrid oder FC Barcelona?

Ko je trenutno bolji: Real Madrid ili FC Barcelona?

FC Barcelona ist zurzeit viel besser als Real Madrid.

FC Barcelona je trenutno mnogo bolja od Real Madrida.

Welche Stadt ist größer: München oder Köln?

Koji grad je veći: Minhen ili Keln?

München ist größer als Köln.

Minhen je veći od Kelna.

Wo ist es dir schöner: In Deutschland oder in Bosnien?

Gdje ti je ljepše: U Njemačkoj ili u Bosni?

In Bosnien ist es viel schöner als in Deutschland.

U Bosni je mnogo ljepše nego u Njemačkoj.

Razni primjeri s komparacijom pridjeva

Volkswagen ist gut, Audi ist besser, aber Mercedes ist am besten.

Volkswagen je dobar, Audi je bolji, ali je Mercedes najbolji.

Deutschland ist groß, Indien ist größer, aber Russland ist am größten.

Njemačka je velika, Indija je veća, ali je Rusija najveća.

Deutsch ist schwer, Französisch ist schwerer, aber Isländisch ist am schwersten.

Njemački je težak, francuski je teži, ali je islandski najteži.

In Dänemark ist es kalt, in Finnland kälter, aber in Sibirien in Russland ist es am kältesten.

U Danskoj je hladno, u Finskoj hladnije, ali je u Sibiru u Rusiji najhladnije.

Im Sommer ist es in Europa warm, in Asien wärmer, aber in Afrika am wärmsten. 

Na ljeto je u Evropi toplo, u Aziji toplije, ali je u Africi najtoplije.

Nešto je ostalo nejasno?

Pišite mi i tokom slijedećeg prenosa na Youtubu ću uživo da odgovorim na Vaša pitanja!

  error: Sadržaj je zaštićen