za najbolje iskustvo pri čitanju okrenite vaš mobilni uređaj u horizontalni položaj

Za ovu lekciju se preporučuje poznavanje padeža dativ, o kojem možete više saznati u ovoj lekciji.

U ovoj lekciji ćemo se osvrnuti na slijedeće stavke:

 

·         spisak najbitnijih lokalnih prijedloga

·         spisak većine članova u dativu

·         praktični primjeri s pitanjima i odgovorima

 

Lokalni prijedlozi ili na njemačkom „lokale Präpositionen“ su prijedlozi pomoću kojih određujemo kuda idemo, odakle dolazimo ili gdje se nalazimo. Na nivou A1 se rade lokalni prijedlozi koji odgovaraju na pitanje „gdje?“ odnosno „wo?“.

 

Lokalni prijedlozi koji odgovaraju na pitanja „odakle?“ (woher?) ili „kuda?“ (wohin?) se detaljnije obrađuju na nivou A2.

 

Lokalni prijedlozi koji dakle odgovaraju na pitanje „wo?“ se koriste kada želimo reći gdje se nešto nalazi ili odvija. To može biti kada želimo reći da npr. sjedimo u parku, plešemo u parku, trčimo u parku, pjevamo u parku itd. Svi ovi primjeru odgovaraju na pitanje „gdje?“, a lokacija „u parku“ je na njemačkom jeziku u dativu – im Park, ali o tome ćemo detaljnije dok predstavimo najbitnije lokalne prijedloge, a to su:

Spisak najbitnijih lokalnih prijedloga za svakodnevni govor

auf

na

vor

ispred

hinter

iza

zwischen

između

über

iznad/preko

unter

ispod

in

u

neben

pored

an

uz

Spisak članova u dativu

rod

određeni

neodređeni*

pokazni

negativni

muški

dem

einem

diesem

keinem

ženski

der

einer

dieser

keiner

srednji

dem

einem

diesem

keinen

množina

den

diesen

keinen

od

 

prisvojni članovi u jednini

muški

meinem

deinem

seinem

ihrem

ženski

meiner

deiner

seiner

ihrer

srednji

meinem

deinem

seinem

ihrem

množina

meinen

deinen

seinen

ihren

 rod

 

prisvojni članovi u množini

muški

unserem

eurem

ihrem/Ihrem

ženski

unserer

eurer

ihrer/Ihrer

srednji

unserem

eurem

ihrem/Ihrem

množina

unseren

euren

ihren/Ihren

* neodređeni član se nikada ne piše u množini ni u jednom padežu

Mala napomena

Prilikom kombinacije prijedloga in i an s određenim članom dem dobijamo skraćenice koje u sebi nose i prijedlog „in“ i član „dem“, pa novonastale skraćenice glase „imza in dem i amza an dem. Upotreba skraćenica „im“ i „am“ je preporučena upotreba u odnosu na korištene „in dem“ i „an dem“, koji su vrlo situativni. Dakle uvijek preferiramo „im“ i „am“!

Ali šta za nas u praktičnom smislu znače svi gore navedeni prijedlozi i članovi? Odgovor je u suštini jednostavan –uvijek ćemo kombinovati jedan prijedlog s jednim članom u zavisnosti od toga šta tačno želimo reći. Poslije člana će po pravilu stajati ili imenice ili pridjevi pa imenice poslije pridjeva. Za sada će to biti samo imenice, a o pridjevima u ovim kombinacijama ćemo više saznati na nivou A2.

 

Rekli smo dakle da s gore navedenim prijedlozima može reći gdje se nešto nalazi ili dešava. To u suštini može biti bilo kakva radnja, ali je ključno da lokacija na kojoj se odvija ta radnja bude u dativu i da odgovaramo na pitanje „gdje?“. A kad kažemo da je nešto u dativu, to znači da će član te lokacije biti u dativu, a sama imenica ostaje nepromjenjena. Kod nas bi to bilo npr:

 

u kući, pored kuće, na kući, ispod kuće, uz kuću itd.

 

Imenica kuća se dakle promijenila u zavisnosti od prijedloga i padeža. U njemačkom jeziku to ne bi bio slučaj i kuća će ostati kuća:

 

im Haus, neben dem Haus, auf dem Haus, unter dem Haus, am Haus itd.

 

Naglasio bih ovdje da će imenice u množini u većini slučajeva biti promjenjene, a samo u nekoliko izuzetnih slučajeva i imenice u jednini.

 

Ono što je za nas najbitnije je da znamo tačno šta koji prijedlog znači (prva tabela iznad) kao i sve članove u dativu kako bismo ovo pravilno mogli primjenjivati, a kako bismo mogli pravilno koristiti članove, moraćemo znati rodove svih imenica, a to je priča za sebe. Učenje rodova je nešto što zahtjeva dosta vremena, ali je i jedna od onih stvari, koje se najlakše nauče boraveći u nekoj od zemalja njemačkog govornog područja.

 

Lokalni prijedlozi će u rečenici uvijek započeti neku prilošku odredbu za mjesto, odnosno davaće informaciju o mjestu na kojem se nešto dešava, ali to smo gore već spomenuli.

Praktični primjeri s pitanjima i odgovorima

Wo lebt dein Bruder?

Gdje živi tvoj brat?

Mein Bruder lebt in seinem Haus

Moj brat živi u njegovoj (svojoj) kući.

Das Haus je imenica srednjeg roda. Ako nešto pripada nekoj muškoj osobi, onda koristimo prisvojni član „sein“. Prijedlog je „in“. Šta to znači za nas? To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „in“ mora biti u dativu, a nastavak za srednji rod u dativu je „–em“, tako da „sein“ postaje „seinem“.


 

Wo ist die Post?

Gdje je pošta?

Die Post ist neben der Grundschule.

Pošta je pored osnovne škole.

Die Grundschule je imenica ženskog roda s određenim članom „die“. Prijedlog je „neben“. To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „neben“ mora biti u dativu, tako da određeni član za ženski rod „die“ postaje „der“.

 

Wo kann ich mein Auto parken?

Gdje mogu parkirati moje auto?

Sie können es in meinem Hof parken.

Možete ga u mom dvorištu parkirati.

Der Hof je imenica muškog roda. Ako nešto pripada „meni“, onda koristimo prisvojni član „mein“. Prijedlog je „in“. To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „in“ mora biti u dativu, a nastavak za muški rod u dativu je „–em“, tako da „mein“ postaje „meinem“.


Wo ist Phillips Fahrrad?

Gdje je Filipov bicikl?

Sein Fahrrad ist hinter dem Zaun.

Njegov bicikl je iza ograde.

Der Zaun je imenica muškog roda s određenim članom „der“. Prijedlog je „hinter“. To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „hinter“ mora biti u dativu, tako da određeni član za muški rod „der“ postaje „dem“.

 

Wo befindet sich die Bücherei „Alphabet“?

Gdje se nalazi knjižara „Alphabet“?

Sie befindet sich zwischen den Cafés in der Schillerstraße.

Ona se nalazi između kafića u Schillerovoj ulici.

U ovom primjeru imamo dva lokalna prijedloga: zwischen i in. U skladu s tim imamo i dvije lokacije u dativu:

 

1)      Die Cafés“ je imenica u množini s određenim članom „die“. Prijedlog je „zwischen“. To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „zwischen“ mora biti u dativu, tako da određeni član za množinu „die“ postaje „den“.

 

2)      Die Schillerstraße“ je imenica ženskog roda s određenim članom „die“. Prijedlog je „in“. To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „in“ mora biti u dativu, tako da određeni član za ženski rod „die“ postaje „der“.

  

Entschuldigung, wo befindet sich das Restaurant „Leonardo“?

Izvinite, gdje se nalazi restoran „Leonardo“?

Das Restaurant befindet sich im Zentrum.

Restoran se nalazi u centru.

Das Zentrum je imenica srednjeg roda. Prijedlog je „in“. To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „in“ mora biti u dativu, tako da određeni član za srednji rod „das“ postaje „dem“.  U napomeni ispod tabela s članovima u dativu smo rekli da ukoliko imamo kombinaciju „in“ i „dem“ dobijamo skraćenicu koja se zove „im“ i koja sadrži i prijedlog „in“ i određeni član „dem“.

 

Wo wartet Maria auf uns?

Gdje nas čeka Maria?

Maria wartet am Hauptbahnhof auf uns.

Maria nas čeka na glavnoj željezničkoj stanici.

Der Hauptbahnhof je imenica muškog roda. Prijedlog je „an“. To znači da član koji slijedi poslije prijedloga „an“ mora biti u dativu, tako da određeni član za muški rod „der“ postaje „dem“.  Kao i u primjeru iznad važi da ukoliko imamo kombinaciju „in“ i „dem“ dobijamo skraćenicu koja se zove „im“ i koja sadrži i prijedlog „in“ i određeni član „dem“.

Nešto je ostalo nejasno?

Pišite mi i tokom slijedećeg prenosa na Youtubu ću uživo da odgovorim na Vaša pitanja!

    error: Sadržaj je zaštićen