Prošlo glagolsko vrijeme Perfekt

Perfekt je jedno od tri glagolska vremena za prošlost u njemačkom jeziku i on se kao na našim jezicima gradi s dva glagola, s tim što je red riječi relativno jasno definisan i malo manje fleksibilan nego u našim jezicima. Tokom ove lekcije ćemo se osvrnuti na nekoliko ključnih tačaka u perfektu, a to su:

 • pomoćni glagoli
 • particip perfekt (grupa 1)
 • red riječi
 • kombinovanje perfekta sa priloškim odredbama
 • postavljanje pitanja u perfektu
 • particip perfekt (grupe 2, 3 i 4)
 • definicija za particip perfekt grupe 1

Pomoćni glagoli

U njemačkom jeziku se koriste dva pomoćna glagola u perfektu, a to su haben i sein, pri čemu glagol haben ima daleko širi spektar korištenja od glagola sein. Iako je u pitanju perfekt, odnosno prošlo vrijeme pomoćni glagoli haben i sein će da budu u prezentu, odnosno: 

 

sein – biti

 

 

ich

 

 

bin

 

wir

 

sind

 

du

 

 

bist

 

ihr

 

seid

 

er/sie/es

 

 

ist

 

sie/Sie

 

sind

 

haben – imati

 

 

ich

 

 

habe

 

wir

 

haben

 

du

 

 

hast

 

ihr

 

habt

 

er/sie/es

 

 

hat

 

sie/Sie

 

haben

Relativno je jasno definisano kada koristimo glagol haben, a kada koristimo glagol sein kao pomoćne glagole u perfektu:

Glagol sein kao pomoćni glagol u perfektu koristimo za:

 • glagole kretanja poput gehen, fahren, laufen, schwimmen, fliegen, rennen, reisen, kommen itd.
 • glagole promjene stanja aufwachen, einschlafen, sterben
 • neki nekategorisani glagoli poput sein, passieren, werden, bleiben, itd.

Glagol haben kao pomoćni glagol u perfektu koristimo u 90% slučajeva i za njega nećemo izdvajati nikakve konkretne primjere, ali ćemo se svakako i na njega osvrnuti malo kasnije kada dođemo do praktičnih primjera. Jako je bitno razumjeti da se ovaj glagol koristi skoro uvijek u perfektu.

Osim toga glagol haben kao pomoćni glagol u perfektu više ne znači „imati“, već preveden na naše jezike znači isto što i „sein“, odnosno „biti“. Ovo na početku može biti malo konfuzno, ali se vremenom sleći.

ich habe geschlafen -> ja sam spavao
du hast mich gesehen -> ti si mene vidio/vidjela
er/sie hat das Essen gekauft -> on/ona je jelo kupio/kupila

Particip perfekt Grupa 1

Pored pomoćnih glagola haben i sein nam treba i glavni glagol kako bismo napisali ili rekli rečenicu u perfektu. Glavni glagol je u suštini ono što je u prošlosti urađeno (jeo/jela, pio/pila, vozio/vozila, učio/učila, spavao/spavala itd.), a u perfektu će on biti u tzv. particip perfekt formi, poznatoj i pod imenom „Partizip II“.

Particip perfekt se gradi na nekoliko načina i zvanično postoje četiri grupe particip perfekta. Svi oni imaju istu funkciju i stoje u rečenici na istom mjestu, ali se grade svaki na svoj način. Svaki glagol ima svoju particip perfekt formu i ona se nikada ne mijenja. Zašto ovo naglašavam? Zato što se na našim jezicima kroz lica mijenjaju i glavni i pomoćni glagoli, a u njemačkom jeziku samo pomoćni. Dakle ako jednom naučite particip perfekt formu nekog glagola, znaćete je za sva lica i neke druge (buduće) glagolske oblike.

Pređimo na tvorbu samog particip perfekta. Particip perfekt forma većine glagola je u grupi 1. To znači da će glagol dobiti prefiks ge- i završetak -t ili –en, a između njih obično stoji osnova glagola.

Moja preporuka je da svaki prosječni učenik njemačkog jezika kao stranog jezika i koji nema neke više lingvisitičke ambicije od svakodnevne komunikacije na poslu i svakodnevnom životu uči particip perfekt oblike glagola lagano i postepeno napamet kako se bude susretao s novim glagolima umjesto da učiti po definiciji da li glagol u perfektu završava na –t ili –en. Ako nekoga zanima definicija po kojoj se određuje da li glagol u particip perfektu završava na –t ili –en, moćiće da je pročita na dnu ove lekcije u skraćenoj formi.

Pojednostavljena varijanta glasi da svaki glagol ima svoju particip perfekt formu i da se ona nikada ne mijenja. Ako je naučimo jednom onakva kakva jeste, ona ostaje takva i nikada se neće promijeniti. Evo i nekoliko primjera particip perfekta prve grupe.

 

INFINITIV

 

 

PARTICIP PERFEKT

 

sein

 

sein + gewesen

 

haben

 

haben + gehabt

 

leben

 

haben + gelebt

 

essen

 

haben + gegessen

 

fahren

 

sein + gefahren

 

machen

 

haben + gemacht

 

kaufen

 

haben + gekauft

 

schlafen

 

haben + geschlafen

 

spielen

 

haben + gespielt

 

sehen

 

haben + gesehen

Kompletan spisak svih glagola u svim oblicima postoji na stranici verbformen.de .

Pored pomoćnih glagola haben i sein nam treba i glavni glagol kako bismo napisali ili rekli rečenicu u perfektu. Glavni glagol je u suštini ono što je u prošlosti urađeno (jeo/jela, pio/pila, vozio/vozila, učio/učila, spavao/spavala itd.), a u perfektu će on biti u tzv. particip perfekt formi, poznatoj i pod imenom „Partizip II“.

Particip perfekt se gradi na nekoliko načina i zvanično postoje četiri grupe particip perfekta. Svi oni imaju istu funkciju i stoje u rečenici na istom mjestu, ali se grade svaki na svoj način. Svaki glagol ima svoju particip perfekt formu i ona se nikada ne mijenja. Zašto ovo naglašavam? Zato što se na našim jezicima kroz lica mijenjaju i glavni i pomoćni glagoli, a u njemačkom jeziku samo pomoćni. Dakle ako jednom naučite particip perfekt formu nekog glagola, znaćete je za sva lica i neke druge (buduće) glagolske oblike.

Pređimo na tvorbu samog particip perfekta. Particip perfekt forma većine glagola je u grupi 1. To znači da će glagol dobiti prefiks ge- i završetak -t ili –en, a između njih obično stoji osnova glagola.

Moja preporuka je da svaki prosječni učenik njemačkog jezika kao stranog jezika i koji nema neke više lingvisitičke ambicije od svakodnevne komunikacije na poslu i svakodnevnom životu uči particip perfekt oblike glagola lagano i postepeno napamet kako se bude susretao s novim glagolima umjesto da učiti po definiciji da li glagol u perfektu završava na –t ili –en. Ako nekoga zanima definicija po kojoj se određuje da li glagol u particip perfektu završava na –t ili –en, moćiće da je pročita na dnu ove lekcije u skraćenoj formi.

Pojednostavljena varijanta glasi da svaki glagol ima svoju particip perfekt formu i da se ona nikada ne mijenja. Ako je naučimo jednom onakva kakva jeste, ona ostaje takva i nikada se neće promijeniti. Evo i nekoliko primjera particip perfekta prve grupe.

Infinitiv: sein

Perfekt: sein + gewesen

 

Infinitiv: haben

Perfekt: haben + gehabt

 

Infinitiv: leben

Perfekt: haben + gelebt

 

Infinitiv: essen

Perfekt: haben + gegessen

 

Infinitiv: fahren

Perfekt: sein + gefahren

 

Infinitiv: machen

Perfekt: haben + gemacht

 

Infinitiv: kaufen

Perfekt: haben + gekauft

 

Infinitiv: schlafen

Perfekt: haben + geschlafen

 

Infinitiv: spielen

Perfekt: haben + gespielt

 

Infinitiv: sehen

Perfekt: haben + gesehen

Kompletan spisak svih glagola u svim oblicima postoji na stranici verbformen.de .

Red riječi u perfektu

Što se perfekta tiče njegov Red riječi je isti kao i u svim rečenicama s dva glagola. Po pravilu subjekat u nominativu stoji na prvom mjestu, pomoćni glagol haben ili sein na drugom, a particip perfekt obavezno uvijek mora da bude zadnja riječ u rečenici (u predikatu).

 

NEKOLIKO PRIMJERA*

 

 

Ich habe in Deutschland gelebt.

 

 

Ja sam u Njemačkoj živio/živjela.

 

Du hast heute das Mittagessen gekocht.

 

 

Ti si danas ručak skuvao/skuvala.

 

Mario hat sehr schlecht geschlafen.

 

 

Mario je veoma loše spavao.

 

Die Schüler sind vorhin nach Hause gegangen.

 

 

Učenici su maloprije kući otišli.

 

Dein Kollege ist um 9 Uhr zur Arbeit gekommen.

 

 

Tvoj kolega je u 9 sati na posao došao.

 

Wir sind gestern nach Frankfurt geflogen.

 

 

Mi smo juče za Frankfurt odletjeli.

*Red riječi na desnoj strani je prilagođen Redu na njemačkom jeziku

Ako postoje priloške odredbe ili objekti kao u gore navedenim rečenicama onda oni stoje po pravilu između pomoćnog glagola haben ili sein i glavnog glagola koji je zadnja riječ u rečenici/predikatu.

Što se perfekta tiče njegov Red riječi je isti kao i u svim rečenicama s dva glagola. Po pravilu subjekat u nominativu stoji na prvom mjestu, pomoćni glagol haben ili sein na drugom, a particip perfekt obavezno uvijek mora da bude zadnja riječ u rečenici (u predikatu).

 

NEKOLIKO PRIMJERA*

 

 

Ich habe in Deutschland gelebt.

Ja sam u Njemačkoj živio/živjela.

 

 

Du hast heute das Essen gekocht.

Ti si danas jelo skuvao/skuvala.

 

 

Mario hat sehr schlecht geschlafen.

Mario je veoma loše spavao.

 

 

Die Schüler sind vorhin gegangen.

Učenici su maloprije otišli.

 

 

Der Arzt ist um 9 Uhr gekommen.

Ljekar je u 9 sati došao.

 

 

Wir sind nach Frankfurt geflogen.

Mi smo za Frankfurt odletjeli.

 

*Red riječi u prevedenim rečenicama je prilagođen redu na njemačkom jeziku

Ako postoje priloške odredbe ili objekti kao u gore navedenim rečenicama onda oni stoje po pravilu između pomoćnog glagola haben ili sein i glavnog glagola koji je zadnja riječ u rečenici/predikatu.

Postavljanje pitanja u perfektu

Pitanja u perfektu se postavljaju klasično kao i u drugim vremenima. U većini slučajeva će to biti ili W-pitanjem ili s glagolom na prvom mjestu. Više o postavljanju pitanja možete saznati u ovoj lekciji.

W - pitanja u Perfektu

 

Wann bist du gekommen?

 

 

Kada si došao/došla?

 

Ich bin heute um 2 Uhr gekommen.

 

 

Ja sam danas u 2 sata došao/došla.

 

Wo hat deine Familie früher gelebt?

 

 

Gdje je tvoja porodica prije živjela?

Meine Familie hat früher in Bayern gelebt.

 

 

Moja porodica je prije u Bavarskoj živjela.

 

Wie ist deine Freundin nach Berlin gekommen?

 

 

Kako je tvoja djevojka u Berlin došla?

 

Sie ist mit dem Flugzeug nach Berlin gekommen.

 

 

Ona je s avionom u Berlin došla.

 

Hallo Jonas, was hast du heute alles gemacht?

 

 

Zdravo Jonase, šta si danas sve radio?

 

Ich habe heute trainiert und Deutsch gelernt.

 

 

Ja sam danas trenirao i učio njemački.

Na isti način se mogu sklapati rečenice sa svim W-riječima. U većini slučajeva Red je slijedeći:

 1. W-riječ
 2. pomoćni glagol haben/sein
 3. subjekat
 4. priloške odredbe i/ili objekat
 5. particip perfekt

Na W-pitanja standardno ne možemo odgovarati sa da ili ne. To međutim možemo u slijedećoj vrsti pitanja.

 

Wann bist du gekommen?

Kada si došao/došla?

 

Ich bin heute um 2 Uhr gekommen.

Ja sam danas u 2 sata došao/došla.

 

Wo hat deine Familie früher gelebt?

Gdje je tvoja porodica prije živjela?

 

Meine Familie hat früher

in Bayern gelebt.

Moja porodica je prije

u Bavarskoj živjela.

 

Wie ist deine Freundin

nach Berlin gekommen?

Kako je tvoja djevojka

u Berlin došla?

 

Sie ist mit dem Flugzeug

nach Berlin gekommen.

Ona je s avionom

u Berlin došla.

 

Hallo Jonas, was hast du

heute alles gemacht?

Zdravo Jonase, šta si

danas sve radio?

 

Ich habe heute trainiert

und Deutsch gelernt.

Ja sam danas trenirao

i učio njemački.

Na isti način se mogu sklapati rečenice sa svim W-riječima. U većini slučajeva Red je slijedeći:

 1. W-riječ
 2. pomoćni glagol haben/sein
 3. subjekat
 4. priloške odredbe i/ili objekat
 5. particip perfekt

Na W-pitanja standardno ne možemo odgovarati sa da ili ne. To međutim možemo u slijedećoj vrsti pitanja.

Da/Ne – pitanja

 

Hast du gestern das Fußballspiel gesehen?

 

 

Da li si juce gledao/gledala utakmicu?

 

Nein, ich habe das Spiel leider nicht gesehen.

 

 

Ne, nažalost nisam gledao/gledala utakmicu.

 

Hat dein Bruder die Prüfung bestanden?

 

 

Da li je tvoj brat položio ispit?

 

Ja, er hat die Prüfung bestanden.

 

 

Da, on je položio ispit.

 

Ist Paula rechtzeitig zur Arbeit gekommen?

 

 

Da li je Paula na vrijeme na posao došla?

 

Nein, sie ist 10 Minuten zu spät gekommen.

 

 

Ne, ona je 10 minuta prekasno došla.

 

Seid ihr schon im Bodensee geschwommen?

 

 

Jeste li već plivali u Bodenskom jezeru?

 

Ja, wir sind im Bodensee geschwommen.

 

 

Da, mi smo plivali u Bodenskom jezeru.

I ovdje je Red riječi relativno jasno definisan – pomoćni glagol ili haben ili sein stoji na prvom mjestu promjenjen kroz lica u skladu sa subjektom koji stoji na drugom mjestu. Particip perfekt je i u ovom slučaju na zadnjem mjestu, a između subjekta i particip perfekta stoje priloške odredbe i objekti ako ih uopšte imamo u rečenici.

 

NEKOLIKO PRIMJERA

 

 

Hast du das Fußballspiel gesehen?

Da li si gledao/gledala utakmicu?

 

 

Nein, ich habe es nicht gesehen.

Nisam je gledao/gledala.

 

 

Hat er die Prüfung bestanden?

Da li je on položio ispit?

 

 

Ja, er hat die Prüfung bestanden.

Da, on je položio ispit.

 

 

Ist Paula zur Arbeit gekommen?

Da li je Paula došla na posao?

 

 

Nein, sie ist zu spät gekommen.

Ne, ona je prekasno došla.

 

 

Seid ihr im See geschwommen?

Jeste li plivali u jezeru?

 

 

Ja, wir sind im See geschwommen.

Da, mi smo plivali u jezeru.

 

I ovdje je Red riječi relativno jasno definisan – pomoćni glagol ili haben ili sein stoji na prvom mjestu promjenjen kroz lica u skladu sa subjektom koji stoji na drugom mjestu. Particip perfekt je i u ovom slučaju na zadnjem mjestu, a između subjekta i particip perfekta stoje priloške odredbe i objekti ako ih uopšte imamo u rečenici.

Particip perfekt Grupe 2, 3 i 4

Već smo rekli da je većini glagola particip perfekt u grupi 1, odnosno imaće prefiks ge- i završetke –t ili –en. Postoje međutim glagoli čiji particip perfekt drugačije gradimo. Preletićemo svaku od ovih kategorija.

Grupa 2

U grupu 2 spadaju razdvojivi glagoli poput anrufen, einkaufen, aufräumen, einsteigen, aussteigen, fernsehen itd. Ako želite saznati više o razdvojivim glagolima provjerite i ovu lekciju. Particip perfekti ovih glagola se međutim grade tako što se prefiks ge- iz prve kategorije stavi između prefiksa razdvojivog glagola i njegove particip perfekt forme. Najlakše ćemo to pokazati na nekoliko primjera s gore navedenim glagolima:

 

anrufen

–>  angerufen

einkaufen

–>  eingekauft

aufräumen

–>  aufgeräumt

einsteigen

–> eingestiegen

losfahren

–>  losgefahren

U ovu grupu spadaju glagoli koji počinju na: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, heim-, her-, hin-, los-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu- i zurück-. 

Grupa 3

Svi glagoli koji završavaju na –ieren spadaju u kategoriju 3. Oni u particip perfektu nikada ne dobijaju prefiks ge- i uvijek završavaju na –iert. Evo i nekoliko primjera:

telefonieren

–>  telefoniert

informieren

–>  informiert

studieren

–>  studiert

passieren

–>  passiert

probieren

–>  probiert

Grupa 4

U ovu grupu spadaju tzv. nerazdvojivi glagoli. To su glagoli koji izgledaju kao bi mogli biti razdvoji, ali oni to nisu. To su glagoli koji počinju na: be-, emp-, ent-, er-, ge-, hinter-, miss-, ver- i zer-. Ovi glagoli kao i ovi prethodni nikada ne dobijaju ge- u particip perfektu, već počinju onako kao što počinju i u infinitivu, a završavaju na –t ili –en kao i glagoli iz prve grupe. Primjeri s ovom vrstom glagola bi bili npr.:

verkaufen

->  verkauft

bestehen

->  bestanden

verstehen

->  verstanden

gehören

->  gehört

erzählen

->  erzählt

bezahlen

->  bezahlt

Skraćena definicija po kojoj možemo utvrditi da li particip perfekt u prvoj grupi završava na –t ili –en

Pravilni glagoli

Pravilni glagoli

Pravilni glagoli u particip perfektu dobijaju prefiks ge- i nastavak –t. Između ge- i –t stavljamo osnovu nekog glagola. Osnova nekog glagola je kada mu iz infinitiva odbijemo nastavak –en, kao npr.

 

machen – odbijemo mu –en -> ostane „mach“, na „mach“ dodamo ge– i –t pa dobijemo „gemacht

 

suchen -> such –> ge + such + t = gesucht
koch
en –
> koch -> ge + koch + = gekocht
spiel
en -> spiel -> ge + spiel + = gespielt

Pravilni glagoli u particip perfektu dobijaju prefiks ge- i nastavak –t. Između ge- i –t stavljamo osnovu nekog glagola. Osnova nekog glagola je kada mu iz infinitiva odbijemo nastavak –en, kao npr.

 

machen
odbijemo mu –en
ostane „mach“, na „mach
dodamo ge– i –t
pa dobijemo „gemacht


such
en –>
such
ge + such + t
= gesucht

kochen
> koch
ge + koch + t = gekocht

spielen -> spiel
ge + spiel + t = gespielt

Nepravilni glagoli

Nepravilni glagoli

Nepravilni glagoli kojima se mijenja osnova preteritu ili particip perfektu dobijaju prefiks ge- i nastavak –en.


bitten – gebeten – nepravilan u preteritu (bat), pa u particip perfektu završava na –en
fallen – gefallen – nepravilan u preteritu (fiel), pa u particip perfektu završava na –en
gehen – gegangen – nepravilan u preteritu (ging), pa u particip perfektu završava na –en
sehen – gesehen – nepravilan u preteritu (sah), pa u particip perfektu završava na –en

Nepravilni glagoli kojima se mijenja osnova preteritu ili particip perfektu dobijaju prefiks ge- i nastavak –en.


bitten – gebeten
nepravilan u preteritu (bat), pa u particip perfektu završava na –en

fallen – gefallen
nepravilan u preteritu (fiel), pa u particip perfektu završava na –en

gehen – gegangen
nepravilan u preteritu (ging), pa u particip perfektu završava na –en

sehen – gesehen
nepravilan u preteritu (sah), pa u particip perfektu završava na –en

Nešto je ostalo nejasno?

Pišite mi i tokom slijedećeg prenosa na Youtubu ću uživo da odgovorim na Vaša pitanja!

  error: Sadržaj je zaštićen