Komparacija pridjeva

Pridjevi su riječi koji opisuju nekoga ili nešto i oni imaju tri stepena. Prvi stepen se naziva pozitiv, drugi komparativ a treći superlativ. Komparaciju pridjeva koristimo npr. ako želimo reći da je nešto bolje/skuplje/veće/brže/manje od nečega drugog ili ako je nešto od svih stvari najbolje/najskuplje/najveće/najbrže/najmanje itd.

U ovoj lekciji ćemo se osvrnuti na nekoliko tačaka u vezi s komparacijom pridjeva, a to su:

 • tvorba drugog i trećeg stepena pridjeva s:
  • pravilnim pridjevima
  • „kratkim pravilnim“ pridjevima koji imaju samoglasnike „a“, „o“ ili „u“ u osnovi
  • nepravilnim pridjevima
 • Rečenice u kojima želimo reći da je nešto jednako nečemu drugom
 • Rečenice u kojima želimo reći da je nešto npr. bolje ili gore od nečega
 • Rečenice u kojima želimo reći da je nešto npr. najbolje ili najgore

Tvorba komparativa

Pravilni pridjevi

Prvo ćemo se osvrnuti na pravilne pridjeve. Većina pridjeva u njemačkom jeziku je pravilna u komparativu, a to znači da ih je moguće tvoriti po jednoj sasvim jednostavnoj „formuli“. Da bismo dobili drugi stepen, pridjevu u prvom stepenu se dodaje nastavak –er, a u trećem stepenu ispred stoji am, a na kraju nastavak –(e)sten. To ćemo odmah pokazati i na nekoliko primjera:


Pozitiv

 

 

Komparativ

 

 

Superlativ

 

schön

 

schöner

 

am schönsten

lijepo

ljepše

najljepše

 

schwer

 

schwerer

 

am schwersten

teško

teže

najteže

 

billig

 

billiger

 

am billigsten

jeftino

jeftinije

najjeftinije

 

leicht

 

leichter

 

am leichtesten*

lako

lakše

najlakše

 

schnell

 

schneller

 

am schnellsten

brzo

brže

najbrže

 

präzise

 

präziser

 

am präzisesten

precizno

preciznije

najpreciznije

 

lecker

 

leckerer

 

am leckersten

ukusno

ukusnije

najukusnije

 

wenig

 

weniger

 

am wenigsten

malo

manje

najmanje

* Pridjevi koji završavaju na -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x ili –z dobiju dodatno još i slovo “e” u superlative prije nastavka –sten radi lakšeg izgovora

Ova kategorija pridjeva je dakle najučestalija i ona ima najveći prioritet pri učenju. Pomoću gore navedenih nastavaka se može tvoriti skoro sve i jedan drugi odnosno treći stepen pridjeva.

Prvo ćemo se osvrnuti na pravilne pridjeve. Većina pridjeva u njemačkom jeziku je pravilna u komparativu, a to znači da ih je moguće tvoriti po jednoj sasvim jednostavnoj „formuli“. Da bismo dobili drugi stepen, pridjevu u prvom stepenu se dodaje nastavak –en, a u trećem stepenu ispred stoji am, a na kraju nastavak –sten. To ćemo odmah pokazati i na nekoliko primjera:

 

schön

 

 

lijepo

 

schöner

 

 

ljepše

 

 

am schönsten

 

 

najljepše

 

 

schwer

 

 

teško

 

 

schwerer

 

 

teže

 

am schwersten

 

 

najteže

 

billig

 

 

jeftino

 

 

billigerer

 

 

jeftinije

 

am billigsten

 

 

najjeftinije

 

leicht

 

 

lako

 

leichter

 

 

lakše

 

 

am leichtesten*

 

 

najlakše

 

schnell

 

 

brzo

 

schneller

 

 

brže

 

am schnellsten

 

 

najbrže

 

präzise

 

 

precizno

 

präziser

 

 

preciznije

 

am präzisesten

 

 

najpreciznije

 

lecker

 

 

ukusno

 

leckerer

 

 

ukusnije

 

am leckersten

 

 

najukusnije

 

wenig

 

 

malo

 

weniger

 

 

manje

 

am wenigsten

 

 

najmanje

* Pridjevi koji završavaju na -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x ili –z dobiju dodatno još i slovo “e” u superlative prije nastavka –sten radi lakšeg izgovora

Ova kategorija pridjeva je dakle najučestalija i ona ima najveći prioritet pri učenju. Pomoću gore navedenih nastavaka se može tvoriti skoro sve i jedan drugi odnosno treći stepen pridjeva

„Kratki“ pridjevi

Potkategorija pravilnih pridjeva su kratki pridjevi s jednim slogom koji imaju a, o ili u u osnovi. To su npr. pridjevi poput klug, alt, groß, kalt, kurz itd. Oni su svi jako kratki i svi imaju neki od navedenih samoglasnika u osnovi. Drugi i treći stepen ovih pridjeva dobijemo tako što im dodamo nastavke iz prve kategorije -en ili am + -sten, s tim što njihovi samoglasnici dobiju i preglas, odnosno Umlaut. A evo i nekoliko primjera:

 

Pozitiv

 

 

Komparativ

 

 

Superlativ

 

 

klug

 

klüger

 

am klügsten

pametno

pametnije

najpametnije

 

alt

 

älter

 

am ältesten*

staro

starije

najstarije

 

groß

 

größer

 

am größten**

veliko

veće

najveće

 

kalt

 

kälter

 

am kältesten*

hladno

hladnije

najhladnije

 

kurz

 

kürzer

 

am kürzesten*

kratko

kraće

najkraće

 

stark

 

stärker

 

am stärksten

jako

jače

najjače

 

warm

 

wärmer

 

am wärmsten

toplo

toplije

najtoplije

* Pridjevi koji završavaju na -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x ili –z dobiju dodatno još i slovo “e” u superlative prije nastavka –sten radi lakšeg izgovora

** Pridjev “groß“ već završava sa slovom „s“ (oštro s) pa u superlativu ne dobija „s“ iz nastavka „-sten“

Potkategorija pravilnih pridjeva su kratki pridjevi s jednim slogom koji imaju a, o ili u u osnovi. To su npr. pridjevi poput klug, alt, groß, kalt, kurz itd. Oni su svi jako kratki i svi imaju neki od navedenih samoglasnika u osnovi. Drugi i treći stepen ovih pridjeva dobijemo tako što im dodamo nastavke iz prve kategorije -en ili am + -sten, s tim što njihovi samoglasnici dobiju i preglas, odnosno Umlaut. A evo i nekoliko primjera:

klug

pametno

klüger

pametnije

am klügsten

najpametnije

 

alt

 

staro

älter

starije

am ältesten*

najstarije

 

groß

 

veliko

größer

veće

am größten**

najveće

 

kalt

 

hladno

kälter

hladnije

am kältesten*

najhladnije

 

kurz

 

kratko

kürzer

kraće

am kürzesten*

najkraće

 

stark

 

jako

stärker

jače

am stärksten

najjače

 

warm

 

toplo

wärmer

toplije

am wärmsten

najtoplije

* Pridjevi koji završavaju na -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x ili –z dobiju dodatno još i slovo “e” u superlative prije nastavka –sten radi lakšeg izgovora

** Pridjev “groß“ već završava sa slovom „s“ (oštro s) pa u superlativu ne dobija „s“ iz nastavka „-sten“

Nepravilni pridjevi

Ostala nam je još jedna mala grupa tzv. nepravilnih pridjeva. Oni imaju svoje posebne forme koje se uče napamet i tih pridjeva nema puno, ali ćemo navesti nekoliko u narednim primjerima:

 

Pozitiv

 

 

Komparativ

 

Superlativ

 

gut

 

 

besser

 

am besten

 

dobro

 

 

bolje

 

najbolje

 

gern

 

lieber

 

am liebsten

 

 

rado

 

 

radije

 

najradije

 

viel

 

 

mehr

 

am meisten

 

mnogo

 

 

više

 

najviše

 

hoch

 

höher

 

am höchsten

 

 

visoko

 

 

više

 

najviše

 

teuer

 

teurer

 

am teuersten

 

 

skupo

 

 

skuplje

 

najskuplje

 

nah

 

näher

 

am nächsten

 

 

blizu

 

 

bliže

 

najbliže

Što se tiče ove grupe pridjeva izdvojio bih „gut“, „gern“ i „viel“.  Njih je jako bitno znati u svakodnevnom govoru. Ni ovi ostali nisu nebitni, ali su gut, gern i viel najbitniji. 

Ostala nam je još jedna mala grupa tzv. nepravilnih pridjeva. Oni imaju svoje posebne forme koje se uče napamet i tih pridjeva nema puno, ali ćemo navesti nekoliko u narednim primjerima:

 

gut

 

 

dobro

 

besser

 

 

bolje

 

am besten

 

 

najbolje

 

 

gern

 

 

rado

 

 

lieber

 

 

radije

 

am liebsten

 

 

najradije

 

 

viel

 

 

puno

 

mehr

 

 

više

 

am meisten

 

 

najviše

 

 

hoch

 

 

visoko

 

höher

 

 

više

 

am höchsten

 

 

najviše

 

 

teuer

 

 

skupo

 

teurer

 

 

skuplje

 

am teuersten

 

 

najskuplje

 

 

nah

 

 

blizu

 

näher

 

 

bliže

 

am nächsten

 

 

najbliže

 

Što se tiče ove grupe pridjeva izdvojio bih „gut“, „gern“ i „viel“.  Njih je jako bitno znati u svakodnevnom govoru. Ni ovi ostali nisu nebitni, ali su gut, gern i viel najbitniji. 

Rečenice u kojima želimo reći da je nešto jednako nečemu

Ako želimo reći da je npr. neki Iphone jednako brz kao neki Samsung Galaxy ili da je neki jezik jednako težak kao neki drugi, onda koristimo „genauso [pridjev u prvom stepenu] wie”, odnosno “jednako [pridjev u prvom stepenu] kao”, pa dobijemo:

genauso gut wie

genauso teuer wie

genauso lecker wie

genauso billig wie

jednako dobro kao

jednako skupo kao

jednako ukusno kao

jednako jeftino kao

U slijedećim pitanjima ćemo koristiti drugi stepen, kako bismo sagovornika pitali da li je nešto brže, ukusnije, draže ili skuplje, dok ćemo u odgovoru koristiti upravo objašnjenu frazu s prvim stepenom  pridjeva „genauso [pridjev] wie”.

Ako želimo reći da je npr. neki Iphone jednako brz kao neki Samsung Galaxy ili da je neki jezik jednako težak kao neki drugi, onda koristimo „genauso [pridjev u prvom stepenu] wie”, odnosno “jednako [pridjev u prvom stepenu] kao”, pa dobijemo:

genauso gut wie

jednako dobro kao

 

genauso teuer wie

jednako skupo kao

 

genauso lecker wie

jednako ukusno kao

 

genauso schlecht wie

jednako loše kao

 

genauso billig wie

jednako jeftino kao

U slijedećim pitanjima ćemo koristiti drugi stepen, kako bismo sagovornika pitali da li je nešto brže, ukusnije, draže ili skuplje, dok ćemo u odgovoru koristiti upravo objašnjenu frazu s prvim stepenom  pridjeva „genauso [pridjev] wie”.

Primjeri

Was ist schneller: ein Iphone oder ein Samsung Galaxy?

 

Šta je brže: Iphone ili Samsung Galaxy?

Das Iphone ist genauso schnell wie das Samsung Galaxy.

 

 

Iphone je jednako brz kao Samsung Galaxy.

Was findest du leckerer: Spaghetti oder Pizza?

 

Šta ti je ukusnije: pizza ili špagete?

Ich finde Pizza genauso lecker wie Spaghetti.

 

 

Meni je pizza jednako ukusna kao špagete.

Wo lebt Marko lieber: in Berlin oder Hamburg?

 

Gdje Marko živi radije: u Berlinu ili Hamburgu?

Marko lebt in Berlin genauso gern wie in Hamburg.

 

 

Marko živi u Berlinu jednako rado kao i u Hamburgu.

Wo ist die Miete teurer: in London oder Zürich?

 

Gdje je stanarina skuplja: u Londonu ili Cirihu?

Die Miete ist in London genauso teuer wie in Zürich

Stanarina u Londonu je jednako skupa kao i u Cirihu.

Was ist schneller: ein Iphone oder ein Samsung Galaxy?

Šta je brže: Iphone ili Samsung Galaxy?


Das Iphone ist genauso schnell wie das Samsung Galaxy.

Iphone je jednako brz kao Samsung Galaxy.Was findest du leckerer: Spaghetti oder Pizza?

Šta ti je ukusnije: pizza ili špagete?


Ich finde Pizza genauso lecker wie Spaghetti.

Meni je pizza jednako ukusna kao špagete.Wo lebt Marko lieber: in Berlin oder Hamburg?

Gdje Marko živi radije: u Berlinu ili Hamburgu?


Marko lebt in Berlin genauso gern wie in Hamburg.

Marko živi u Berlinu jednako rado kao i u Hamburgu.Wo ist die Miete teurer: in London oder Zürich?

Gdje je stanarina skuplja: u Londonu ili Cirihu?


Die Miete ist in London genauso teuer wie in Zürich

Stanarina u Londonu je jednako skupa kao i u Cirihu.

Rečenice u kojima želimo reći da je nešto bolje ili gore od nečega

U ovom slučaju kao i prethodnom imamo jednu frazu koju koristimo ako želimo reći da je nešto bolje/skuplje/ukusnije/gore/jeftinije itd. od nečega drugog, a to je fraza „[pridjev u drugom stepenu] als”, odnosno „[pridjev u drugom stepenu] od”, pa dobijemo:

 

 

besser als

 

 

teurer als

 

leckerer als

 

schlechter als

 

billger als

 

bolje od

 

 

skuplje od

 

ukusnije od

 

lošije od

 

jeftinije od

U ovom slučaju kao i prethodnom imamo jednu frazu koju koristimo ako želimo reći da je nešto bolje/skuplje/ukusnije/gore/jeftinije itd. od nečega drugog, a to je fraza „[pridjev u drugom stepenu] als”, odnosno „[pridjev u drugom stepenu] od”, pa dobijemo:

 

besser als

 

 

bolje od

 

teurer als

 

 

skuplje od

 

leckerer als

 

 

ukusnije od

 

schlechter als

 

 

lošije od

 

billger als

 

 

jeftinije od

Primjeri

Trinkst du lieber Cola oder Fanta?

 

Piješ li radije kolu ili fantu?

Ich trinke Cola lieber als Fanta.

 

 

Pijem kolu radije od fante.

Was ist günstiger: BMW oder Opel?

 

Šta je povoljnije: BMW ili Opel?

Opel ist viel günstiger als BMW.

 

 

Opel je mnogo povoljniji od BMW-a.

Wer ist zurzeit besser: Real Madrid oder FC Barcelona?

 

Ko je trenutno bolji: Real Madrid ili FC Barcelona?

FC Barcelona ist zurzeit viel besser als Real Madrid.

 

 

FC Barcelona je trenutno mnogo bolja od Real Madrida.

Welche Stadt ist größer: München oder Köln?

 

Koji grad je veći: Minhen ili Keln?

München ist größer als Köln.

 

 

Minhen je veći od Kelna.

Wo ist es dir schöner: In Deutschland oder in Bosnien?

Gdje ti je ljepše: U Njemačkoj ili u Bosni?

In Bosnien ist es viel schöner als in Deutschland.

U Bosni je mnogo ljepše nego u Njemačkoj.

Trinkst du lieber Cola oder Fanta?

 

Piješ li radije kolu ili fantu?

 

Ich trinke Cola lieber als Fanta.

 

Pijem kolu radije od fante.

 

 

Was ist günstiger: BMW oder Opel?

 

Šta je povoljnije: BMW ili Opel?

 

Opel ist viel günstiger als BMW.

 

Opel je mnogo povoljniji od BMW-a.

 

 

Wer ist zurzeit besser: Real Madrid oder FC Barcelona?

 

Ko je trenutno bolji: Real Madrid ili FC Barcelona?

 

FC Barcelona ist zurzeit viel besser als Real Madrid.

 

FC Barcelona je trenutno mnogo bolja od Real Madrida.

 

 

Welche Stadt ist größer: München oder Köln?

 

Koji grad je veći: Minhen ili Keln?

 

München ist größer als Köln.

 

Minhen je veći od Kelna.

 

 

Wo ist es dir schöner: In Deutschland oder in Bosnien?

 

Gdje ti je ljepše: U Njemačkoj ili u Bosni?

 

In Bosnien ist es viel schöner als in Deutschland.

 

U Bosni je mnogo ljepše nego u Njemačkoj.

 

Razni primjeri s komparacijom pridjeva

Volkswagen ist gut, Audi ist besser, aber Mercedes ist am besten.

 

Volkswagen je dobar, Audi je bolji, ali je Mercedes najbolji.

 

 

Deutschland ist groß, Indien ist größer, aber Russland ist am größten.

 

Njemačka je velika, Indija je veća, ali je Rusija najveća.

 

 

Deutsch ist schwer, Französisch ist schwerer, aber Isländisch ist am schwersten.

 

Njemački je težak, francuski je teži, ali je islandski najteži.

 

 

In Dänemark ist es kalt, in Finnland kälter, aber in Sibirien in Russland ist es am kältesten.

 

U Danskoj je hladno, u Finskoj hladnije, ali je u Sibiru u Rusiji najhladnije.

 

 

Im Sommer ist es in Europa warm, in Asien wärmer, aber in Afrika am wärmsten.

 

Na ljeto je u Evropi toplo, u Aziji toplije, ali je u Africi najtoplije.

Nešto je ostalo nejasno?

Pišite mi i tokom slijedećeg prenosa na Youtubu ću uživo da odgovorim na Vaša pitanja!

  error: Sadržaj je zaštićen